Werkvergunning en werkvisum voor Ierland aanvragen | Maak gebruik van Edu (2023)

Ierland is eenonderdeel van de EU; aldus kunnen de onderdanen van Zwitserland, EER en EU zonder enige beperking naar Ierland verhuizen en in dienst treden zonder in Ierland te hoeven werken. De Ierse werkvergunning is de formele toestemming van de Ierse immigratieautoriteiten voor niet-EU/EER/Zwitserse onderdanen om te werken in Ierland. Soms updaten zelfs werkend personeel uit andere landen hun visumstatus in Ierland om daar te werken. De meeste internationale studenten, die studeren in Ierlandwerkvergunningen aanvragen na het behalen van hun diploma. Als je van plan bent om naar het hoger onderwijs in Ierland te gaan, dan zal deze blog je helpen om veel essentiële informatie te verzamelen over het aanvragen van een Ierse werkvergunning en de vereiste documenten!

Deze blog omvat:
 1. Huidige verwerkingsdata voor werkvergunningen 2023
 2. Hoe krijg ik een werkvergunning in Ierland vanuit India?
 3. Hoe een werkvergunning voor Ierland aanvragen?
 4. Criteria om in aanmerking te komen voor een werkvergunning voor Ierland
 5. Vereisten voor de Ierse Critical Skills Employment Permit
 6. Documentchecklist voor werkvisum voor Ierland
 7. Vergoeding voor werkvergunning Ierland
 8. Verwerkingstijd werkvergunning Ierland
 9. Ierland Post-studiewerkvisum
 10. Is IELTS vereist voor een werkvisum voor Ierland?
 11. Het verschil tussen Ierland werkvergunning en werkvisum
 12. Mag je in Ierland werken zonder werkvergunning?
 13. Veelgestelde vragen

Huidige verwerkingsdata voor werkvergunningen 2023

Ze worden verwerkt op volgorde van ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier en eventuele leges. Vanaf 5 oktober 2022 worden verwerkingsaanvragen voor specifieke soorten aanvragen op de volgende data ontvangen:

Critical Skills Werkvergunning AanvragenDatum
Standaard13 september 2022
Betrouwbare partner21 september 2022
Nieuwe aanvragen (alle soorten vergunningen uitgezonderd
Werkvergunningen voor kritieke vaardigheden)
Datum
Standaard6 september 2022
Betrouwbare partner12 september 2022
Arbeidsvergunning voor overplaatsing binnen het bedrijf
toepassingen
Datum
Standaard5 september 2022
Betrouwbare partner7 september 2022
Verlengingsaanvragen (Alle hernieuwbare vergunningen
soorten inbegrepen)
Datum
Standaard7 september 2022
Betrouwbare partner16 september 2022
Recensies voor vertrouwde partner
en Standaard arbeidsvergunning
toepassingen
Datum
Recensies ontvangen5 juni 2022
Verzoeken om ondersteuningsbrieven voor a
Stempel 4
Datum
Aanvragen ontvangen11 augustus 2022

Opmerking:Ondersteuningsbrief voor een stempel 4 kan pas worden verwerkt als de vergunninghouder 21 maanden in de staat heeft gewerkt. Aanvragen worden voor 20 maanden geaccepteerd, maar ze worden pas verwerkt als de 21 maanden zijn verstreken.

Lijst met beste provincies om te werken en studeren voor Indiase studenten!

Hoe krijg ik een werkvergunning in Ierland vanuit India?

Werkvergunning en werkvisum voor Ierland aanvragen | Maak gebruik van Edu (3)

De algemene werkvergunning van Ierland is een werkvisum waarmee niet-EU-onderdanen legaal in Ierland kunnen werken. Dit wordt toegekend voor 2 jaar en voor wie een bepaald beroep uitoefent. Het wordt aangeboden aan degenen die een baan hebben aangeboden. Het moet afkomstig zijn van een handelsonderneming en geregistreerde werkgever in Ierland. De aanvraag voor een werkvisum Ierland (Algemeen) kan worden ingediend door de werkgever of de werknemer. Het moet bewijs bevatten om een ​​Zwitsers of EER-onderdaan te vinden om het beroep te vervullen. De vergoeding die voor de functie wordt aangeboden, moet meer dan 30.000 euro bedragen.

Hoe een werkvergunning voor Ierland aanvragen?

De aanvraag voor eenIerland werkvergunningbegint met de keuze van het type werkvergunning dat een aanvrager wil aanvragen. Zodra de kandidaat het soort werkvergunning heeft gekozen dat hij wil, moet hij het bijbehorende aanvraagformulier invullen. Hier zijn alle details die u moet invullen op het aanvraagformulier voor een werkvergunning:

 • De persoonlijke gegevens van de aanvrager en of een agent de aanvrager helpt bij het invullen van het formulier.
 • Registratie details
 • Gegevens buitenlandse nationaliteit.
 • Details van redundantie.
 • Tewerkstellingsgegevens.
 • Beloningsgegevens.
 • Aanvullende details

Tijdens het aanvraagproces voor de Ierse werkvergunning kunnen aanvragers elk onderdeel van hun keuze invullen en hun voortgang online opslaan. Ze kunnen ook teruggaan en de eerder ingevoerde informatie opnieuw bewerken.

Hier is een lijst van debeste universiteiten in Ierland!

Criteria om in aanmerking te komen voor een werkvergunning voor Ierland

Individuen die zijn toegestaan ​​voorIerland Werkvergunningmoeten voldoen aan criteria als:

 • De aanvrager moet een arbeidsovereenkomst hebben. Mogelijk hebben ze ook een aanbod van een Iers bedrijf.
 • Als een aanvrager een werkvergunning zoekt (anders dan de Critical Skills Employment Permit), dan moet de werkgever de Arbeidsmarktbehoeftentest goedkeuren. Deze test zorgt ervoor dat de werkgever van Ierse afkomst er niet in is geslaagd een Ierse of EU/EER/Zwitserse burger te vinden die geschikt is voor de betreffende functie.
 • Voor de aanvragers die op zoek zijn naar een Critical Skills Employment Permit, moet hun jaarsalaris voldoen aan de minimumschaal van € 30.000 of € 80.000. Dit wordt bepaald op basis van het soort baan dat ze zoeken.
 • Aanvragers van een algemene tewerkstellingsvergunning moeten een minimumjaarsalaris van € 30.000 hebben.
 • Het minimumjaarloon moet voor alle typen voldoen aan het Nationaal MinimumloonIerland Werkvergunningmet uitzondering van de Critical Skills Employment Permit en de General Employment Permit.
 • Het bedrijf van Ierse origine dat de werkvergunningaanvrager in dienst neemt, moet minimaal 50% van de werknemers van EU/EER/Zwitserse origine hebben.

Vereisten voor de Ierse Critical Skills Employment Permit

Om de Ierlands Critical Skills Employment Permit aan te vragen, moet u een beroep hebben dat wordt beschouwd als een "hooggekwalificeerd beroep", zoals:

 • Natuur- en Maatschappijwetenschappen (chemici, biologen, biochemici, natuurkundigen en medische laboratoriumwetenschappers);
 • Engineering;
 • Informatie- en communicatietechnologie (ICT);
 • Gezondheid (medici, apothekers, enz.);
 • Gezondheid en Sociale Dienst (managers en directeuren);
 • Verpleging en Vroedkunde;
 • Health Associate (prothesemakers, orthesen);
 • Onderwijs en onderwijs (academici met het equivalent van een doctoraat);
 • Zaken, onderzoek en administratie;
 • Architectuur (stedebouwkundigen en landmeters);
 • Kwaliteit en regelgeving;
 • Media (Art Director in 2D of 3D animatie);
 • Artistiek, literair en media;
 • Ontwerp;
 • Sport en fitness;
 • Verkoop-, marketing- en aanverwante medewerker.

Documentenchecklist voor Ierland Work VisA

Kandidaten moeten alle vereiste documenten op het aanvraagformulier elektronisch bijvoegen. Ze moeten het soort document selecteren dat ze willen indienen in het vervolgkeuzemenu en het bijbehorende document online uploaden. De elektronische records kunnen PDF, PNG of zelfs JPEG/JPG zijn. Ze moeten kleiner zijn dan 10 MB.

Nadat alle onderdelen van het sollicitatieformulier op de website zijn ingevuld, kunnen kandidaten het printen en ondertekenen. Ze kunnen de documenten indien nodig ook naar de relevante autoriteiten sturen om ze te ondertekenen. Na goedkeuring moeten aanvragers de documenten scannen en opnieuw uploaden naar het online systeem.

Welke werkvergunning u kiest, hangt af van het soort werk waarvoor u kiest. Dit zijn de documenten die een kandidaat mogelijk nodig heeft:

 • Een kopie van het paspoort, met een foto, handtekening en andere informatie van een aanvrager.
 • Een paspoortformaat dat overeenkomt met de beeldomstandigheden van Ierland.
 • Een ondertekend exemplaar van het arbeidscontract tussen de sollicitant en zijn werkgever.
 • Ierse ingezetenen moeten tijdens hun aanvraag een kopie van hun huidige immigratiestempel hebben.
 • Belangrijke informatie van een persoon met wie contact kan worden opgenomen; volgens de keuze van de aanvrager. Dit kan de naam zijn, de post die ze binnen hun bedrijf hebben, telefoonnummer en e-mail-ID.
 • Registratiepincode of werkgeverslicentiepincode of -nummer, gegeven door erkende Ierse regelgevende instanties of overheidsfunctionarissen zoals ministers.
 • Als er een vereiste is, verstrek dan een kopie van de steunbrief van Enterprise Ireland of IDA.
 • Informatie met betrekking tot uw werkgever, zoals hun naam, adres en andere belangrijke documenten van geautoriseerde plaatsen.
 • Informatie over de baan van de sollicitant, zoals het loon of de verdiensten van de sollicitant, werkverplichtingen, taken en de periode van zijn dienstverband.

Vergoeding voor werkvergunning Ierland

Voordat het online aanvraagformulier wordt ingevuld, moeten aanvragers deIerland werkvergunningverwerkingskosten online via een creditcard of betaalpas.

Verwerkingstijd werkvergunning Ierland

Aanvragers wachten om hun te updatenIerland werkvergunning statuszijn vereist om geduld te hebben. DeIerland werkvergunning verwerkingstijdis ongeveer 13 weken. Informeer naar deIerland werkvergunning status,rekeningDBEI's officiële website. U kunt uwvisumstatus in Ierlandvia deze website.Zodra devisumstatus Ierlandbevestigd is, kunt u uw visum ophalen.

Ontdek onze voordelen van het nastreven van eenMBA in Ierland!

Ierland Post-studiewerkvisum

Onder het Third Level Graduate Programme kunnen studenten uit niet-EER-landen met studententoestemming (Stempel 2) een werkvisum voor na hun studie aanvragen, ook wel bekend als Stempel 1G. Na het afronden van hun studie kunnen ze werk zoeken in het land.

 • Onder Stamp 1G kunnen afgestudeerden geen bedrijf starten of voor zichzelf werken.
 • Staat afgestudeerden toe om zonder werkvergunning in Ierland te werken
 • Verlenging van de Stamp 1G-registratie dient jaarlijks te worden aangevraagd
 • Na 5 jaar op een Stamp 1G kunt u een Stamp 4 en naturalisatie in Ierland aanvragen.

Hoe kom je bij de Dublin Business School?

Is IELTS vereist voor een werkvisum voor Ierland?

Aanvragers kunnen worden verplicht om IELTS-scores in te dienen om Engelse taalvaardigheid te bewijzen om in Ierland te werken. Deze IELTS-vereiste is afhankelijk van de werkgever en het land van herkomst van de aanvrager. Het is het beste om de Ierse ambassade te controleren voordat u het Ierse werkvisum aanvraagt. De minimale IELTS-score kan variëren van band 4 tot 6,5, afhankelijk van het profiel van de kandidaat en het functieprofiel.

Het verschil tussen Ierland werkvergunning en werkvisum

Voor het aanvragen van eenwerk visumvoor Ierland vanuit India is de visumplichtige vreemdeling (Indiaas) verplicht om een ​​baan te vinden in Ierland. Nadat de aanvrager met succes een baan in Ierland heeft gevonden, kan hij een vergunning aanvragen om in Ierland te werken bij het Department of Business, Enterprise and Innovation (DBEI). Een aanvrager komt dus alleen in aanmerking voor een werkvisum voor Ierland vanuit India als hij een vergunning krijgt om in Ierland te werken.

Mag je in Ierland werken zonder werkvergunning?

Er zijn enkele uitzonderingen voor mensen die een Ierse werkvergunning nodig hebben:

 • Houders van een studentenvisum voor IerlandInternationale studentenstuderen in Ierlandkan binnen een week 20 uur werken terwijl hij op school zit of fulltime werken, d.w.z. tot 40 uur terwijl de school pauze heeft.
 • Echtgenoten van buitenlandse afkomst, geregistreerde partners en ouders van Ierse staatsburgers.
 • Vluchtelingen uit andere landen kampeerden in Ierland.
 • Buitenlanders mogen om filantropische redenen in Ierland blijven.
 • Vreemdelingen die onderzoek doen in STEM- of algemeen wetenschappelijke domeinen bij een erkende onderzoeksorganisatie.
 • Postacademische studentendie een baan hebben als voorwaarde om hun opleiding af te ronden.

Zoek de redenen waaromMBBS in Ierlandis zo beroemd onder internationale studenten?

Veelgestelde vragen

V. Is IELTS vereist voor een werkvisum voor Ierland?

Ja, aanvragers van Ierse werkvisa uit niet-EER-landen moeten specifieke bandscores scoren in IELTS om hun vaardigheid in de Engelse taal te bewijzen?

V. Hoe lang duurt het om een ​​werkvisum te krijgen in Ierland?

De standaard werktijd is 6 – 8 weken voor een werkvisum voor Ierland. Als u echter hulp krijgt van immigratie-experts, is het mogelijk om het in 3 – 4 weken te organiseren.

V. Mag een echtgeno(o)t(e) werken met een afhankelijk visum in Ierland?

Het nieuwe beleid stelt dat personen ten laste en echtgenoten van houders van een groene kaart in Ierland een werkvisum kunnen aanvragen. Dit is voor alle beroepen. De werkgever mag geen test afleggen voor de behoeften van de arbeidsmarkt aan werkvisa voor afhankelijke personen/visa.

V. Is het gemakkelijk om een ​​werkvergunning te krijgen in Ierland?

Ja, alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan:
Duur van de vacature - Minimaal 2 jaar
Salaris – Moet meer zijn dan 30.000 euro.
Moet een diploma hebben dat relevant is voor de functie waarvoor ze zijn aangeworven.

Het aanvragen van een werkvergunning voor Ierland is dus eenvoudig, waardoor het een geweldige studiebestemming is voor studenten die willen studeren en zich in het buitenland willen vestigen. Destuderen in het buitenland adviseursbijMaak gebruik van Edukan je helpen met alle benodigde informatie en al het andere dat nodig is om toegang te krijgen tot een topuniversiteit in Ierland!

FAQs

Hoe krijg je een werkvisum? ›

Een tewerkstellingsvergunning moet aangevraagd worden bij UWV. De aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning en de verblijfsvergunning kan de werkgever tegelijkertijd indienen. De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid moet worden aangevraagd bij de IND. De IND vraagt vervolgens advies bij UWV.

Heb je een werkvisum nodig voor Ierland? ›

Voor Ierland heeft u geen visum nodig. Meer informatie over verblijf in Ierland vindt u op de officiële website Citizens Information (informatie in het Engels).

Heb ik een werkvergunning nodig? ›

U vraagt een TWV aan in 1 van de volgende situaties: De werknemer komt korter dan 3 maanden in Nederland werken. De werknemer is al in Nederland en heeft een verblijfsvergunning. (Dit is vaak zo bij buitenlandse studenten en asielzoekers.)

Hoe werkt een werkvisum? ›

Vreemdelingen van buiten de EER en van buiten Zwitserland die in Nederland willen werken, mogen in beginsel alleen in Nederland werken als daarvoor een werkvergunning is verleend aan de werkgever. UWV verstrekt alleen een werkvergunning als aan strikte voorwaarden is voldaan.

Hoe lang duurt het aanvragen van een werkvisum? ›

Maximaal 45 dagen: Aanvraag is verwerkt

Uw aanvraag is normaal gesproken binnen 15 tot 22 kalenderdagen verwerkt. Het duurt langer als u meer documenten moet laten zien. Maar het duurt nooit langer dan 45 kalenderdagen. Door drukte duurt het nu vaak langer dan 15 kalenderdagen om een visumaanvraag te verwerken.

Hoeveel kost een werkvisum? ›

Eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel€ 210,00
Verlenging€ 210,00

Kan ik met verblijfsvergunning naar Ierland? ›

Gezins- of familieleden van buiten de EU moeten een geldig paspoort bij zich hebben en soms, afhankelijk van hun nationaliteit, ook een visum. Indien zij in het bezit zijn van een verblijfsdocument (kaart of vergunning), kunnen zij van de visumeisen worden vrijgesteld (zie onderstaande tool).

Hoe kun je emigreren naar Ierland? ›

U mag zich in Ierland vestigen zonder dat u dit hoeft te melden aan een instantie. Is uw verblijf langer dan drie maanden, dan moet u over voldoende financiële middelen en een zorgverzekering beschikken, of u moet een baan hebben of een opleiding volgen.

Wat is het verschil tussen Noord-Ierland en Ierland? ›

Noord-Ierland is een deel van het Verenigd Koninkrijk en ligt op het eiland Ierland. De republiek Ierland is een onafhankelijk land dat het grootste deel van het eiland beslaat. Noord-Ierland is dus het noordoostelijke deel van het eiland en hoort bij het Verenigd Koninkrijk.

Hoe lang duurt een werkvergunning? ›

De TWV is 1 jaar geldig. Als u iemand inhuurt via een intermediair, of werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan kan deze ook zelf de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV.

Wat moet er worden vermeld in een werkvergunning? ›

In een werkvergunning wordt zeer nauwkeurig aangegeven wat de opdracht is, wanneer deze plaatsvindt, met welke risico's rekening gehouden moet worden, onder welke voorwaarden de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden en uiteraard wie de opdrachtgever en uitvoerder zijn.

Wat houd een werkvergunning in? ›

Als u een werknemer uit het buitenland bij u wilt laten werken, heeft u soms een werkvergunning nodig: een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA). Om een werkvergunning aan te vragen moeten u en de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat is het verschil tussen visum en visa? ›

Het woord "visum" komt van het Latijnse charta visa, "document dat bekeken is". In sommige talen, bijvoorbeeld het Engels en het Frans, is het enkelvoud dan ook visa – een woord dat in andere talen, waaronder het Nederlands en het Duits, juist het meervoud aanduidt.

Hoe duur is een Working Holiday Visa? ›

Working Holiday visa hebben een vrij lange levertijd, doorgaans duurt het minimaal enkele weken voordat een aanvraag wordt goedgekeurd. Ook zijn de kosten vrij hoog, deze bedragen namelijk AUD 485, omgerekend ongeveer € 310,00 per persoon.

Hoe lang duurt een GVVA aanvraag? ›

UWV heeft voor de adviesprocedure een wettelijke termijn van 5 weken. Volg de aanvraag in Mijn IND. De IND moet binnen een beslistermijn van 90 dagen een beslissing nemen. We kunnen de beslistermijn verlengen als de beslissing meer tijd kost.

Hoe krijg je een werkvisum Amerika? ›

Hoe krijg ik een visum om in de VS te werken?
 • Uw geldige paspoort;
 • Het ingevulde DS-160-formulier;
 • Een pasfoto van minder dan 6 maanden;
 • De I-797 werkvergunning die het bewijs vormt dat het aanbod van werk is gevalideerd door het DHS;
 • Diverse bewijsstukken zoals bankrekeningafschriften, strafblad, etc.

Hoe krijg je een werkvergunning in Amerika? ›

Zodra u in de Verenigde Staten bent, kunt u beginnen met het aanvragen van een werkvergunning (EAD). Daartoe moet u het formulier I-765 invullen, dat rechtstreeks van de USCIS-website kan worden gedownload, samen met een PDF met volledige instructies voor het invullen van het formulier.

Wat heeft een buitenlander nodig om in Nederland te werken? ›

U mag gewoon in Nederland werken als u uit een ander land van de Europese Unie (EU) komt. Als u niet uit de EU komt gelden er voorwaarden. U heeft dan bijvoorbeeld een werkvergunning nodig. Voor bepaalde groepen gelden speciale regels.

Wat heb je nodig om in Nederland te kunnen werken? ›

Wilt u voor werk naar Nederland komen? Bijvoorbeeld voor korte of langere tijd? Daarvoor heeft u mogelijk een inreisvisum, een werkvergunning en een verblijfsvergunning nodig. Vul de vragen in en bekijk wat u of uw werkgever moet regelen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 27/08/2023

Views: 5758

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.