Taaltesten Engels in Canada: alles wat u moet weten (2023)

Canada heeft twee officiële talen: Engels en Frans. Nieuwkomers in Canada moeten hun Engelse of Franse taalvaardigheid bewijzen door een taalvaardigheidstest af te leggen die is goedgekeurd doorImmigratie, vluchtelingen en burgerschap Canada(IRC). Dit is om ervoor te zorgen dat elke nieuwkomer in Canada in staat zal zijn om te communiceren en zichzelf te onderhouden door middel van werk in ten minste één van de officiële talen van Canada.

Uw aanvraag in deSnelle invoerHet immigratieprogramma is gebaseerd op uw Comprehensive Ranking Score (CRS), een puntentellingsmethode die uw verschillende vaardigheden en kwalificaties rangschikt om naar Canada te emigreren. Een hogere score op uw taalvaardigheidstest kan u helpen extra punten te behalen in uw CRS, waardoor uw kansen om eerder naar Canada te verhuizen groter worden.

Taalvaardigheidstests voor Canadese immigratie

Er zijn twee geaccepteerde taalvaardigheidstesten in het Engels:

Voor Franse taalvaardigheid zijn de IRCC-aanvaarde taalvaardigheidstests deFranse evaluatietest Canada(TEF Canada) en deKennistoets Frans Canada(TCF Canada).

In dit artikel zullen we ons concentreren op de Engelse taaltesten. We zullen u door de verschillen tussen IELTS en CELPIP leiden om u te helpen beslissen welke het beste bij u past en we zullen ook manieren voorstellen om uw CRS-score te verbeteren met behulp van taaltesten.

Hoe de resultaten van uw taalvaardigheidstest uw CRS-score beïnvloeden

De score van uw taalvaardigheidstest is belangrijk omdat een hoge score uw kans op een snelle toegang tot Canada kan vergroten door meer punten toe te voegen aan uw Express Entry-aanvraag. Houd er rekening mee dat uw Express Entry-aanvraag niet wordt verwerkt als u de resultaten van uw taaltest niet bijvoegt.

Belangrijkste stap: voeg uw taalvaardigheidsresultaten toe aan uw Express Entry-profiel

Om uw Express Entry-aanvraag in overweging te nemen,u moet de resultaten van uw Engelse of Franse taalvaardigheidstest bijvoegen met behulp van deze stappen:

 • Plan een test in bij een IRCC-erkend bureau en betaal de kosten (voor Engels, IELTS of CELPIP)
 • Voer uw testresultaten in uw Express Entry-profiel in (samen met uw persoonlijk informatienummer voor de test)
 • Voeg de testresultaten toe aan uw aanvraag, als u wordt uitgenodigd om Express Entry aan te vragen

Vraag niet om uw resultaten rechtstreeks naar het IRCC te sturen. U dient zelf uw resultaten bij uw aanvraag te voegen.

Uw score wordt vergeleken met deCanadese taalbenchmarks(CLB's) die lopen van 1-10.Elk immigratieprogramma kan een ander CLB vereisen. Het Federal Skilled Worker Program vereist bijvoorbeeld dat de aanvragers een CLB van zeven behalen. Andere immigratieprogramma's (zoals het Federal Skilled Trades Program) kunnen lagere scores vereisen.Je CLB helpt je ook bij het inschrijven voor taalcursussenbij uw aankomst in Canada.

Tip:Gebruik deUitgebreide Ranking System (CRS) toolom uw potentiële aantal punten te bepalen om uw Express Entry-profiel een boost te geven.

3 manieren om uw CRS-score te verhogen

Er zijn drie belangrijke manieren om uw CRS-score te verbeteren met betrekking tot uw taalvaardigheidstest:

 1. Oefen en doe het goed op je examen:Hoe hoger uw testresultaten, hoe hoger uw CRS-score. Uw maximaal mogelijke aantal punten is 24. Oefenen is de sleutel tot het behalen van uw persoonlijk record. Wees niet ontmoedigd als je bij je eerste poging een lagere score krijgt; je kunt de taaltoets zo vaak herkansen als je wilt.
 2. Laat u testen op vloeiendheid in een tweede officiële taal (Frans):Aantonen van vloeiendheid in een tweede officiële taal (Frans) door ofwel deFranse evaluatietest Canada(TEF Canada) of deKennistoets Frans Canada(TCF Canada) voegt vier punten toe aan uw CRS-score.
 3. Laat uw partner ook een taalvaardigheidstoets maken:Als uw echtgeno(o)t(e) of partner samen met u naar Canada verhuist, kunt u maximaal40 extra CRS scoren punten in echtgeno(o)t(e) of samenwonende partnerfactorenafhankelijk van het opleidingsniveau, de Canadese werkervaring en de officiële taalvaardigheid van uw partner. Uw echtgenoot moet zijn taalvaardigheid kunnen aantonen door de CELPIP of IELTS te volgen.

Tip:Een bijkomend voordeel van het doen van een taalvaardigheidstoets met je partner is dat je een ingebouwde studiepartner hebt. Dit kan met name nuttig zijn voor de spreek- en luistergedeelten van de tests, omdat u uw Engelse gespreksvaardigheid kunt oefenen.

Hoe lang zijn de resultaten van uw taalvaardigheidstoets geldig?

De uitslag van uw taalvaardigheidstoets is minder dan twee jaar geldig. Als u een permanente verblijfsvergunning aanvraagt, moet u controleren of de resultaten van uw taaltest nog geldig zijn. Als dat niet het geval is, moet u opnieuw worden getest.

Tip:
Als u een permanente verblijfsvergunning aanvraagt ​​met verlopen taaltestresultaten, wordt uw aanvraag afgewezen.

Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd om te solliciteren als uw resultaat is verlopen en u uw taalvaardigheidstoets niet op tijd kunt herkansen. Overweeg in dit geval om uw aanvraag af te wijzen en terug te gaan naar de Express Entry-pool om in de toekomst opnieuw in overweging te worden genomen, in plaats van dat uw aanvraag volledig wordt afgewezen.

CELPIP versus IELTS: wat nieuwkomers moeten weten

Hoewel de CELPIP- en IELTS-taalvaardigheidstests vergelijkbaar zijn en beide u kwalificeren voor Express Entry, hebben ze een paar belangrijke verschillen die nieuwkomers moeten weten. CELPIP en IELTS verschillen niet veel in de moeilijkheidsgraad van hun tests, maar ze verschillen wel in hun formaat en beschikbaarheid. Gebruik de onderstaande informatie om te beslissen welke test het beste voor u is.

CELPIPIELTS
BeoordelingstypeAanvragers van Express Entry nemen deAlgemene proef.Aanvragers van Express Entry nemen deIELTS algemene trainingstest.
KostenCAD 280 + belasting$ 319 CAD

($ 309 CAD indien genomen in Kitchener, ON)

Locaties testen
 • Binnen Canada: beschikbaar in kleine en grote gemeenschappen in de meeste provincies
 • Buiten Canada: Verenigde Staten, China, India, de Filippijnen en de Verenigde Arabische Emiraten.
Test formaat
 • Volledig computergestuurd
 • Looptijd van drie uur
 • Spellingcontrole, woordenteller en timer beschikbaar
 • Canadees geaccentueerde examinatoren
 • De secties lezen, schrijven en luisteren kunnen op de computer of op papier worden voltooid
 • Het spreekgedeelte wordt persoonlijk afgerond met een examinator (eventueel op een andere datum dan de andere onderdelen)
 • Kan accenten hebben uit verschillende Engelssprekende landen
Materialen voorbereiden
Het verkrijgen van testresultaten
 • CELPIP-testscores zijn online beschikbaar
 • Resultaten binnen 4-5 kalenderdagen na het afleggen van uw test
 • Download uw scores in een PDF om naar het IRCC te sturen of vraag een officiële hardcopy aan voor een extra vergoeding van $ 20,00 CAD

Welke taalvaardigheidstoets moet je afleggen?

Nu u de details van elke taalvaardigheidstest kent, heeft u een idee welke test beter toegankelijk is voor uw locatie en prijsklasse.

Welke taalvaardigheidstoets is makkelijker te halen?

Aangezien elke test wordt geaccepteerd door het IRCC, is het de bedoeling dat zowel de IELTS- als de CELPIP-test dezelfde moeilijkheidsgraad hebben. Het kan echter zijn dat de een of de ander gemakkelijker is, afhankelijk van uw vaardigheden in elk onderdeel van de beoordelingen:

Stukken lezen en schrijven

IELTS kan op papier of op bepaalde locaties op de computer worden gevolgd

CELPIP is alleen computergebaseerd. Als u vertrouwd bent met typen en computers, is de CELPIP

is een goede keuze omdat je toegang hebt tot een timer, woordenteller en tool voor spellingcontrole.

Als je het gevoel hebt dat deze tools extra druk op je leggen, of als je gewoon liever leest en

Als u op papier schrijft, is de schriftelijke IELTS-test misschien gemakkelijker voor u.

Samenvatten:

 • Als u zich prettig voelt bij het lezen op computers en typen→ Kies CELPIP.
 • Als je graag op papier leest en schrijft→ Kies IELTS.

Spreken en luisteren delen

In het sprekende gedeelte van elke test vindt u enkele van de grootste verschillen tussen de tests. De IELTS gebruikt sprekers met verschillende soorten Engelse accenten, en het sprekende gedeelte vindt plaats in een persoonlijk gespreksformaat met een geregistreerde tester. Sommige mensen vinden dit formaat misschien gemakkelijker als ze veel Engelse conversatie-ervaring hebben. Voor het luistergedeelte moet u naar een opname van een spreker luisteren en de schriftelijke vragen beantwoorden.

Het CELPIP spreek- en luistergedeelte vindt volledig plaats op de computer met een koptelefoon en een microfoon. Misschien vindt u dit gemakkelijker als u wat meer tijd nodig heeft om uw gedachten te formuleren zonder gespreksdruk tijdens het spreekgedeelte. Je kunt ook het volume van je koptelefoon op het luistergedeelte verhogen, wat je vermogen om elke zin te begrijpen zou kunnen verbeteren.

Samenvatten:

 • Als je bekend bent met het Canadese accent en liever wat meer tijd hebt om je antwoord te formuleren→ Kies CELPIP.
 • Als je bekend bent met meerdere Engelstalige accenten (Nieuw-Zeeland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada) en je de voorkeur geeft aan een conversatie-assessment →Kies IELTS.

Als u van plan bent om via het Express Entry-programma een aanvraag in te dienen om naar Canada te emigreren, moet u kiezen voor de IELTS- of CELPIP-taalvaardigheidstest. Nu u goed op de hoogte bent van alle details met betrekking tot elke test, zou het gemakkelijker moeten zijn om er een te kiezen die het beste bij u past.

Als je dit eenmaal hebt besloten, kun je zo snel mogelijk beginnen met oefenen en studeren met online voorbereidingsmateriaal om je taalvaardigheid onder de knie te krijgen en je kansen om naar Canada te komen te vergroten.

Dingen die onze advocaten u willen laten weten

Dit artikel biedt alleen algemene informatie en is niet bedoeld als juridisch, financieel of ander professioneel advies. Over uw specifieke situatie moet een professionele adviseur worden geraadpleegd. Hoewel de gepresenteerde informatie geacht wordt feitelijk en actueel te zijn, kan de juistheid ervan niet worden gegarandeerd en mag deze niet worden beschouwd als een volledige analyse van de besproken onderwerpen. Alle meningsuitingen weerspiegelen het oordeel van de auteur(s) op de datum van publicatie en kunnen worden gewijzigd. Geen enkele goedkeuring van derden of hun advies, meningen, informatie, producten of diensten wordt uitdrukkelijk gegeven of geïmpliceerd door Royal Bank of Canada of haar gelieerde ondernemingen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 06/07/2023

Views: 5861

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.