IELTS Spreken Deel 1 - Onderwerp: Studie | Labobomen (2023)

 • Werk je of studeer je?
 • Waar studeer je?
 • Wat is de naam van je hogeschool/universiteit?
 • Welk vak studeer je?
 • Welk deel van de cursus vind je het leukst?
 • Waarom heb je ervoor gekozen om dat te studeren?
 • Is het een moeilijk vak om te studeren?
 • Wat is je favoriete onderwerp?
 • Naar wat voor school ging je?
 • Wat was je favoriete vak op school?
 • Wat is het leukste aan je universiteit/school?
 • Welk deel van het universitaire leven vind je het leukst?
 • Hoe is het onderwijssysteem in jouw land?
 • Wat zijn je toekomstige studieplannen?
 • Wat voor baan zou je het liefste willen na je afstuderen?
 • Wat is je carrièreplan na je afstuderen?
 • Waarom doe je de IELTS-test?

Antwoorden

 • Werk je of studeer je?

Ik ben momenteel aan het studeren. Ik zit in het 11e semester en mijn major is economie.

 • Waar studeer je?

Ik studeer aan de (...universiteitsnaam...). Het is een van de beste particuliere universiteiten van ons land. Mijn afstudeerrichting is Economie.

 • Wat is de naam van je hogeschool/universiteit?

De naam van mijn universiteit is (...zeg de volledige naam van uw universiteit...). Het is meer in de volksmond bekend als (... naam die mensen het in het kort noemen ...).

 • Welk vak studeer je?

Mijn afstudeerrichting is Economie. Ik voltooide mijn school met als hoofdvak handel en studeren in economie was een lange droom voor mij.

 • Welk deel van de cursus vind je het leukst?

Ik vind het leuk om elk semester nieuwe dingen te leren. Het projectwerk in elk semester is het deel dat ik het leukst vind. Deze projecten stellen me in staat om in een groep te werken en de theorieën die ik gedurende het semester leer in praktijk te brengen.

 • Waarom heb je ervoor gekozen om dat te studeren?

Eerlijk gezegd heb ik dit onderwerp niet speciaal geselecteerd. Ik heb deelgenomen aan de toelatingstest van de universiteit in de handelsfaculteit en op basis van mijn prestaties op het examen en het interview met de faculteitsleden, kreeg ik dit vak van hun kant aangeboden. Ik wilde studeren aan de handelsfaculteit en nu voel ik me heel gelukkig dat ik deze major heb gekregen.

 • Is het een moeilijk vak om te studeren?

In algemene zin vereist dit onderwerp uitgebreide studie, onderzoek, groepswerk en andere academische activiteiten. Dingen zijn in veel gevallen nieuw en uitdagend, maar ik denk dat het met passie en toewijding overwonnen kan worden. Voor mij is het een moeilijk maar erg leuk onderwerp.

 • Wat is je favoriete onderwerp?

Economie is zonder enige twijfel mijn favoriete vak. Ik ben erg gefascineerd door de connectie van dit onderwerp in ons dagelijks leven en de wereldwijde economische structuur die het complexer en toch intrigerender heeft gemaakt. Ik ben dol op het verkennen van verschillende theorieën en onderzoeken die over dit onderwerp zijn gedaan en hoe economie overal om ons heen is.

 • Naar wat voor school ging je?

In mijn vroege jeugd studeerde ik op een plaatselijke Engelse middelbare school en werd toen door mijn ouders overgeplaatst naar een overheidsschool toen ik in klas 7 zat. Ik zat op een cantonment college en heb daar mijn twaalfde klas diploma behaald. Nu studeer ik aan een grote universiteit, een van de beste openbare universiteiten in mijn land.

 • Wat was je favoriete vak op school?

Organisatiegedrag, micro-economie waren tot nu toe mijn twee meest favoriete onderwerpen. Deze twee onderwerpen hebben mijn basis en liefde voor de hele cursus opgebouwd en ik vind het nog steeds fascinerend.

 • Wat is het leukste aan je universiteit/school?

Ik hou van mijn universitaire leven. De lessen, vrienden, leraren, het universitaire leven, mijn vrijheid om zoveel dingen te doen en mijn deelname aan enkele liefdadigheidsacties die door de universiteit worden georganiseerd, zijn even belangrijk voor mij. Als ik één beste ding aan mijn universiteit moet kiezen, zou ik kiezen voor mijn blootstelling aan een diverse cultuur en academisch leven dat me heeft gemotiveerd en geïnspireerd om het nog beter te doen dan ik aanvankelijk dacht. Ik werd blootgesteld aan een leven en tijdperk dat voor mij onvoorstelbaar was en dat tot nu toe het beste deel van mijn universitaire leven is.

 • Welk deel van het universitaire leven vind je het leukst?

Nou, ik denk dat mijn vorige antwoord dit antwoord al dekt. Ik zou echter zeggen dat ik het grootste deel van mijn universitaire leven geniet en dat mijn blootstelling aan een geheel nieuwe cultuur waarvan ik nooit had gedacht dat dit het beste deel van mijn universitaire leven is. Mijn universitaire leven biedt me een visie voor mijn toekomst en potentiële banensectoren en ik denk dat dit het beste deel is.

 • Hoe is het onderwijssysteem in jouw land?

Ik ben blij dat je deze vraag stelt. In ons land is basisonderwijs voor iedereen verplicht en wordt het door de overheid gefinancierd, tenzij iemand zijn kinderen naar een particuliere Engelse middelbare school wil sturen. De systemen voor secundair en tertiair onderwijs worden ook beheerd en beheerd door de overheid en particuliere organisaties. De door de overheid gecontroleerde onderwijsinstellingen zijn goedkoper en de leerplannen worden gepresenteerd en gecontroleerd door de onderwijsraad. Aan de andere kant zijn de particuliere onderwijsinstellingen verplicht om enkele van de nationale curricula op te nemen en volgen ze meestal hun eigen syllabus. Op alle universiteiten en in veel hogescholen wordt het hoger onderwijs in het Engels aangeboden. De technische en beroepshogescholen en universiteiten zijn ook populair in ons land en bieden meestal certificering en diploma's op geselecteerde technische en praktische vaardigheidsgerelateerde gebieden. De particuliere universiteiten zijn goedgekeurd door de door de overheid gecontroleerde instanties en ze moeten hun regels zeer strikt volgen. Ik ben blij om te zien dat er de afgelopen jaren veel veranderingen in ons onderwijssysteem zijn aangebracht en dat innovatie en kwaliteitsvol modern onderwijs een visie is die ons land al is gaan implementeren.

 • Wat zijn je toekomstige studieplannen?

Het zal me nog ongeveer 7-8 maanden kosten om mijn afstuderen af ​​te ronden en dan zal ik proberen toegelaten te worden tot een buitenlandse universiteit die bekend staat om beter onderwijs. Daar zal ik mijn master afronden en een baan krijgen. Naast het werk heb ik plannen om me in te schrijven voor een professionele MBS-cursus om mijn opleiding voort te zetten. Als de tijd het toelaat, wil ik ook een aantal op onderzoek gebaseerde cursussen volgen die verband houden met mijn academische achtergrond en interesse.

 • Wat voor baan zou je het liefste willen na je afstuderen?

Ik zou het liefst werken in een multinational die me een baan biedt die verband houdt met mijn academische achtergrond en een positieve werkomgeving heeft om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Over mijn aanstelling en salaris zou ik me in eerste instantie niet al te veel zorgen maken, maar het bedrijf moet voldoende ruimte hebben voor loopbaanontwikkeling.

 • Wat is je carrièreplan na je afstuderen?

De eerste jaren werk ik bij een multinational. Dan ben ik misschien over 10 jaar van plan om mijn eigen bedrijf te starten. Ik zou liever ondernemer willen zijn dan de rest van mijn leven in een bedrijf te werken. Ik weet dat ondernemer zijn niet zo eenvoudig is en dat het veel toewijding en toewijding vereist. Ik zou echter werken om dit plan uit te voeren nadat ik mijn afstuderen heb afgerond.

 • Waarom doe je de IELTS-test?

Ik doe voornamelijk de test om een ​​bandscore te behalen die ik nodig heb om te solliciteren op de meeste gerenommeerde universiteiten in Australië of Canada. Aangezien ik mijn plannen heb om mijn masteropleiding aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit af te ronden, is de IELTS-score een vereiste om te bewijzen dat ik de taal Engels kan gebruiken, en ik heb de score nodig om zelfs op die universiteiten van toepassing te zijn.

U bent mogelijk geïnteresseerd in

 • Een vrijetijdsbesteding die je met je gezin doet | IELTS aan het woord |
 • Praten over een traditioneel object van uw land | IELTS sprekende richtsnoerkaart |
 • IELTS spreekt deel 1 - Onderwerp: films
 • IELTS aan het woord Deel 2: Praat over een spel of sport die je leuk vond toen je jong was
 • IELTS Spreken Deel 2: Praat over een vaardigheid die veel tijd kost om te leren
 • Beschrijf een kledingstuk dat je van iemand hebt gekregen | Cue-kaart

Berichtweergaven: 1.064

Verwant

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 08/31/2023

Views: 5853

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.