3 stappen om freelanceschrijver te worden in Canada (2023)

Op basis van ons onderzoek realiseerden we ons dat veel mensen op zoek zijn naar manieren om freelanceschrijvers te worden in Canada. Met dit in gedachten bieden we dit artikel om u te begeleiden met betrekking tot uw carrièredoel.

Freelance schrijven is echt een van de meest gevraagde banen in Canada. Dit komt omdat hun schrijfdiensten en SEO-vaardigheden impact hebben in verschillende industrieën.

Als u van plan bent freelanceschrijver in Canada te worden, moet u weten dat uw carrièrekeuze winstgevend en betrouwbaar is. Freelance schrijvers hebben ook goede vooruitzichten in de meeste provincies van Canada.

In dit artikel heb je toegang tot informatie over hoe je een freelanceschrijver kunt worden zonder ervaring in Canada, inclusief hun geschatte salaris, vooruitzichten op een baan en meer.

Wie is een freelance schrijver?

Een freelanceschrijver is een zelfstandige die voorzieningen treft voor het schrijven van diensten voor blogs, kranten, tijdschriften, enz.

Freelance schrijvers bieden vaak kortetermijndiensten aan personen en instellingen die hun schrijfdiensten nodig hebben, of misschien een blogpost, persbericht, enz.

Ze beheren sociale media-accounts en plaatsen berichten namens de eigenaar van het account. Voorbeelden van deze sociale media zijn Facebook en Twitter.

Volgens CanadaNationale beroepsclassificatie(NOC) is de NOC-code van freelance schrijvers5121.

Verschillende soorten freelance schrijvers

Over het algemeen werken freelanceschrijvers voor diverse personen, waaronder bloggers en bedrijfseigenaren.Hieronder volgen soorten freelanceschrijvers en de schrijfservices die elk aanbieden.

 • Schrijvers voor websites:Dit zijn een van de meest voorkomende freelance schrijvers. Ze schrijven artikelen voor blogs en schrijven over producten, diensten en bedrijven.
 • Technische schrijvers:Dit zijn schrijvers die worden ingezet om promotiemateriaal te schrijven, waaronder gebruikershandleidingen, bedieningshandleidingen, enz.
 • Ghostwriters:Deze freelanceschrijvers verzamelen geen onderscheidingen voor hun schrijfdiensten. Ze verkopen hun opschriften, die op naam van iemand anders worden gepubliceerd.
 • Academische schrijvers:Deze freelanceschrijver richt zich op het schrijven van rapporten, essays en artikelen voor academische doeleinden.
 • Nieuwsschrijvers:Deze freelanceschrijvers creëren online of gedrukte inhoud voor publicatie op nieuwsplatforms zoals kranten.
 • Public relations-schrijvers:Dit zijn schrijvers van openbare verklaringen, persberichten (PR's), enz., om een ​​persoon of bedrijf te promoten.
 • Zakelijke schrijvers:Deze freelanceschrijvers helpen bedrijven en bedrijven bij het maken van hun trainingshandleidingen, bedrijfsmemo's en ander materiaal voor verkoop en promoties.

Topvaardigheden die nodig zijn om als freelanceschrijver te werken

Om freelanceschrijver in Canada te worden, moet u overwegen om elk van de onderstaande vaardigheden te ontwikkelen.

#1. Zoekmachine optimalisatie (SEO) vaardigheden

SEO is een vaardigheid waarmee websites hoger kunnen scoren in zoekmachines en meer bezoekers kunnen trekken door geschreven inhoud te maken op basis van woorden en zinsdelen die mensen vaak in zoekmachines typen voor antwoorden.

Natuurlijk heb je SEO-vaardigheden nodig om meer verkeer naar artikelen en de website in het bijzonder te genereren.

#2. Onderzoeksvaardigheden

Freelance schrijven vereist dat je over uitgebreide onderzoeksvaardigheden beschikt om meer te weten te komen over het onderwerp waarover je wilt schrijven.

Zoek en gebruik alleen de meest recente informatie bij het maken van uw inhoud tijdens uw onderzoek.

#3. Aanzienlijke schrijfvaardigheid

Om freelanceschrijver in Canada te worden, moet je over een enorme vaardigheid in de Engelse taal beschikken. Deze omvatten het gebruik van grammatica, interpunctie en spellingsvaardigheden.

#4. Mogelijkheid om deadlines te halen

In bijna alle gevallen vragen klanten van freelanceschrijvers om snelle levering van schrijfdiensten. Dit betekent dat je je onderzoeks-, schrijf- en typevaardigheden moet ontwikkelen om binnen de deadline aan klanten te leveren.

Als u consequent uw deadlines haalt met hoogwaardige artikelen, kunt u uw klanten behouden voor langdurige schrijfprojecten.Niet op tijd leveren kan leiden tot ontevredenheid, waardoor je later een aantal banen kwijtraakt.

#5. Kritiek tolerantie vaardigheid

Het lijdt geen twijfel dat klanten alleen schrijfprojecten mogen accepteren die door freelanceschrijvers zijn voltooid om aan de verwachtingen te voldoen.

Als zodanig moet u leren hoe u een hard en oneerlijk oordeel kunt accepteren wanneer uw werkgever fouten in uw werk vindt.

Het is ook essentieel voor u om kritiek te beschouwen als een manier om van fouten te leren. Mogelijk moet u eventuele problemen van uw klanten oplossen.

#6. Zelfstandig kunnen werken

Schrijvers moeten schrijfprojecten helemaal alleen voltooien zonder met iemand of een team samen te werken. Daarom mag uw werkgever alleen richtlijnen en instructies geven over hoe zij willen dat u het schrijfwerk doet.

Het zou dus het beste zijn als je eraan went, aangezien dit sindsdien de gebruikelijke praktijk is voor schrijvers.

Taken van freelance schrijvers

Er zijn veel verschillende soorten freelanceschrijvers die verschillende functies vervullen, als volgt.

 • Het creëren van geschreven content op basis van de eisen van de klant
 • In contact komen met klanten om hun voorkeur uit te werken
 • Zorg ervoor dat uw werken 100% vrij zijn van plagiaat en goed onderzocht zijn
 • Klanten informeren over uitdagingen die ze tegenkomen tijdens het zoeken naar informatie of het toepassen van de trefwoorden
 • Proeflezen van voltooide werken om te controleren op spelfouten, grammaticale fouten, enz
 • Voltooide artikelen of schrijfwerken naar klanten sturen of op de website plaatsen

Waarom is freelance schrijven een veelbelovende carrière in Canada?

Hieronder volgen redenen waarom freelance schrijven een veelbelovende carrière is in Canada.

 • Er is veel vraag naar de professionele diensten die worden aangeboden door freelanceschrijvers in Canada. Schrijfopdrachten zijn dus in veelvoud beschikbaar.
 • Het gemiddelde jaarsalaris van freelance schrijvers in Canada is $ 43.875 Talent Canada. Omdat je thuis kunt werken, heb je meer spaargeld vanaf dit bedrag.
 • Er zijn aanzienlijke vooruitzichten voor freelanceschrijvers in heel Canada. Dit komt omdat de behoefte aan schrijfdiensten blijft groeien, wat het een betrouwbare carrière voor jou maakt.
 • Freelance schrijvers kunnen de permanente verblijfsvergunning van Canada aanvragen viaSnelle invoer.

Stappen om freelanceschrijver te worden in Canada

Als u van plan bent te leren hoe u freelanceschrijver kunt worden en geld kunt verdienen vanuit huis, kunt u uw carrièredoelen in Canada bereiken via de volgende stappen. 1. Voltooi postsecundair onderwijs
 2. Houd uw portefeuille gereed
 3. Zoek naar schrijfopdrachten of optredens

Bent u geïnteresseerd in een digitaal nomadenvisum voor de VAE? Dit zijn de te volgen stappen.

STAP 1: Voltooi postsecundair onderwijs

Hoewel het voltooien van een post-secundair programma niet verplicht is om freelanceschrijver in Canada te worden, kan het je veel laten begrijpen over onderzoek, wat schriftelijk vereist is.

Daarom zou het het beste zijn als je overweegt je in te schrijven voor een hogeschool- of universitaire opleiding in de Engelse taal, literatuur of een relevant studiegebied.

In plaats van je aan te melden voor een studie aan een hogeschool of universiteit, kun je deelnemen aan een online cursus over het schrijven van inhoud. Deze online cursussen zijn een goedkope en snelle optie in vergelijking met post-secundair onderwijs.

STAP 2: Houd uw portfolio gereed

Tijdens het solliciteren naar schrijfopdrachten zal de werkgever zeker uw eerdere schrijfopdrachten willen zien. Als ze dit zien, weten ze wat je schrijfvaardigheid en je schrijfstijl zijn.

Overweeg als nieuwe schrijver enkele artikelen te schrijven voordat u solliciteert naar een schrijfopdracht. Deze artikelen zullen dienen als uw portfolio als u nog geen schrijfopdracht moet aannemen.

Je kunt ook vrijwilligerswerk doen met een blog, nieuwswebsite of een ander online platform om enkele van je artikelen te publiceren. Het is echter mogelijk dat de blogger of nieuwswebsite u niet betaalt voor het schrijven voor hen.

Daarnaast is het toegestaan ​​om je voltooide schoolprojecten te gebruiken als je portfolio voor de werkgever.

Lees ook:Visum Vietnam bij aankomstSTAP 3: Zoek naar schrijfopdrachten of optredens

Freelance schrijvers kunnen schrijfopdrachten en optredens vinden via internet en kranten. Online platforms omvattenOpwerken, Fiverr,zzp'ers, enz. Bovendien verbinden deze websites schrijvers met mensen en bedrijven die behoefte hebben aan tal van freelancediensten, zoals schrijfdiensten.

U moet standaardprijzen instellen voor uw schrijfdiensten. Laad niet te veel of te laag op.

7 stappen om grafisch ontwerper te worden in Canada

Veel Gestelde Vragen

Wat is een optreden voor freelance schrijvers?

Met betrekking tot freelanceschrijvers verwijst gig naar het schrijven van banen en contracten die een bepaalde periode duren.

Hoeveel verdienen freelanceschrijvers per jaar in Canada?

Volgens een website voor het zoeken naar werk die bekend staat als Talent, verdienen freelanceschrijvers een gemiddeld salaris van 43.875 Canadese dollars per jaar.

Op welke sites kunnen freelanceschrijvers banen krijgen in Canada?

Wat is de NOC-code voor freelanceschrijvers in Canada?

5121 is de NOC-code die alle soorten schrijvers dekt, inclusief freelanceschrijvers in Canada.

Hebben freelanceschrijvers een bachelordiploma nodig om in Canada te werken?

Afhankelijk van je werkgever moet je al dan niet een bacheloropleiding volgen om freelanceschrijver in Canada te worden.

Hebben freelanceschrijvers een werkvergunning nodig in Canada?

Ja, freelanceschrijvers moeten een geldige Canadese werkvergunning hebben voordat ze in Canada gaan werken.

Conclusie

Met alles wat je op deze pagina hebt gelezen, hopen we dat je het gemakkelijk vindt bij het nemen van elke stap om freelanceschrijver in Canada te worden. Freelance schrijven is inderdaad een van Canada's beste externe banen met hoge lonen. Afgezien van het loon, kun je veel leren terwijl je onderzoek doet om voor je klanten te schrijven.Bedankt voor het lezen!

Mensen lezen ook:

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 21/08/2023

Views: 6356

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.